สพป.พะเยา เขต 2 +_+

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทร.0-5407-9868 โทรสาร.054-421186
^_< อรุณสวัสดิ์